Modele szkieletowe (wireframes) pełnią funkcję pomostu między surowymi, kreatywnymi myślami, a produktem końcowym. Pomyśl o tych projektach jak o planach architektonicznych budynku, a zrozumiesz, dlaczego jest to kluczowe narzędzie w prawie każdym projekcie deweloperskim. Faktem jest, że zbudowanie przyzwoitego, solidnego konstrukcyjnie budynku bez użycia planów jest niewyobrażalne i żaden rozsądny deweloper nie będzie współpracował z zespołem budowlanym, który nie korzysta z planów.

Podobnie projekty, takie jak tworzenie oprogramowania i stron internetowych, opierają się na szkieletach do wizualnego przedstawienia przewidywanego produktu lub komponentu produktu. Dzieje się tak, ponieważ modele szkieletowe są znacznie lepsze niż cokolwiek innego w komunikowaniu komponentów, procesów i różnych relacji w danym systemie, takim jak witryna internetowa lub aplikacja. Bez tworzenia szkieletów mógłby powstać dowolny z poniższych niekorzystnych scenariuszy:

– etapy tworzenia i rozwoju projektu będą znacznie utrudnione i wydłużone.

– programiści nie będą w stanie uwzględnić wszystkich oczekiwanych wyników.

– wystąpi możliwość złego rozplanowania interfejsów, co może spowodować spore koszty i stratę czasu.

To tylko niektóre z powodów, dla których kierownicy projektów i profesjonalni programiści nalegają na integrację modeli szkieletowych.

Czym są modele szkieletowe ?

Sposobem lub metodą projektowania i strukturyzacją treści w UI / UX produktu za pomocą schematu. Można ja uznać za „szkic” lub „obrys”projektu. W swojej podstawowej formie model szkieletowy może być tak prosty, jak ręcznie narysowany diagram, który zapewnia wizualną reprezentację systemu lub procesu. Szczegóły wizualne nie muszą być obszerne, o ile reprezentowane są wszystkie kluczowe elementy. Z drugiej strony istnieje oprogramowanie do tworzenia szkieletów, które jest w stanie wytworzyć bardzo szczegółowe przybliżenie przewidywanego produktu lub aplikacji. Modele szkieletowe to podstawa narzędzie przy tworzeniu stron internetowych i oprogramowania. Dają wyobrażenie o przestrzeni strony internetowej, pozycjonowaniu elementów i nawigacji w serwisie.

Można je podzielić na :

Low-fidelity (Lo/Fi) bardzo proste schematyczne ekrany, pokazujące rozmieszczenie elementów na stronie, najczęściej w odcieniach szarości.

High-fidelity (Hi/Fi) bardziej szczegółowo pokazane rozmieszczenie elementów, wyjaśnione pod względem treści i tekstu.

Zalety modeli szkieletowych

Niezależnie od tego, czy są rysowane ręcznie, czy tworzone przy użyciu zaawansowanych aplikacji, siatki szkieletowe pomagają stworzyć model produktu, który może być używany przez wszystkie osoby tworzące projekt – menedżerów, projektantów, programistów, klientów i użytkowników.

Główne korzyści wynikające z używania modeli szkieletowych

Po pierwsze, modele szkieletowe ułatwiają wykonanie kompletnej makiety systemu. Na podstawie specyfikacji klienta można łatwo utworzyć makietę interfejsu użytkownika najwyższego poziomu, która może być następnie używana zarówno przez klientów, jak i programistów jako podstawa do integracji szczegółów, funkcji i innych ulepszeń. Na wczesnym etapie rozwoju, modele szkieletowe mogą służyć jako platforma do testowania i uzyskiwania informacji zwrotnych, umożliwiając łatwe udoskonalanie produktu. Na przykład sposób, w jaki copywriterzy powinni tworzyć i wyświetlać kopię witryny internetowej, można znacznie łatwiej rozpoznać, jeśli istnieje szkielet, który pokazuje pozycje i charakter innych elementów wyświetlania, takich jak obrazy, ramki, przyciski i łącza tekstowe. W międzyczasie klienci mogą używać makiet interfejsu użytkownika, aby udoskonalać produkty zgodnie z ich marką lub wizerunkiem firmy.

Po drugie, modele szkieletowe ułatwiają programistom organizowanie i ustanawianie relacji między komponentami systemu lub produktu. Na przykład w aplikacji mobilnej przejścia między ekranami wynikające z interakcji użytkownika z przyciskami lub innymi elementami interaktywnymi mogą być łatwo wykreślane i udoskonalane. Na przykład dotknięcie tego lub innego elementu powoduje odtworzenie tej animacji. Brzmi to prosto, ale interaktywność i nawigacja często oznaczają sukces lub porażkę nowego produktu. Świetne produkty to takie, które są wysoce intuicyjne i dokładnie przewidują zachowanie użytkownika. W przypadku braku modelu relacje między różnymi komponentami systemu są trudne do wizualizacji, co zwiększa ryzyko uruchomienia produktu o źle zaprojektowanej interaktywności.